Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 29.09.2016 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 10 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad następujące punkty - 7a. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Chrząstówka” - 7b. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina” - 7c. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią”  Ponadto radni zagłosowali nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 7d. projektu uchwały RM w spr. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Lehnortem.

Aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad następujące punkty

- 7a. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Chrząstówka”

- 7b. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”

- 7c. Projekt uchwały RM w spr. upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią”

Ponadto radni zagłosowali nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 7d. projektu uchwały RM w spr. odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Lehnortem

W punkcie 3. zaprezentowano Informację Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2015 r..

W punkcie 3. zaprezentowano Informację Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2015 r.

Z kolei w punktach 4. i 5. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026..

Z kolei w punktach 4. i 5. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 6. radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu..

W punkcie 6. radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym na koszt właściciela pojazdu.

W punkcie 7. radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r..

W punkcie 7. radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2016 r.

W punktach - 7a, 7b i 7c. Radni upoważnili Prezydenta Miasta do - złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Chrząstówka” - złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina” - złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią”.

W punktach - 7a, 7b i 7c. Radni upoważnili Prezydenta Miasta do

- złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Jaworznie – Park Chrząstówka”

- złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Planty – Zielone Centrum Jaworzna – zagospodarowanie terenów przy hałdzie Chopina”

- złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji zadania pn. „Rejon byłej hałdy Piłsudski w Jaworznie - zagospodarowanie zielenią”

W punkcie 7d. Radni odmówili wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Lehnortem.

W punkcie 7d. Radni odmówili wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Krzysztofem Lehnortem

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych mieszkańców.