Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.10.2016 r.

W czwartek, 27 października br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazły się 24 punkty. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Zebrani na Sali Obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w ubiegłą sobotę Zbigniewa Rutkowskiego związanego od lat z jaworznickim środowiskiem kulturalnym, byłego dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Jaworznie, członka Jaworznickiej Rady Kultury.

Zebrani na Sali Obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w ubiegłą sobotę Zbigniewa Rutkowskiego związanego od lat z jaworznickim środowiskiem kulturalnym, byłego dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Jaworznie, członka Jaworznickiej Rady Kultury.

Zbigniew Rutkowski - wokalista, kompozytor, aranżer, edukator, człowiek związany z muzyką i teatrem. Jako nauczyciel rozwijał w swoich podopiecznych umiejętności interpretacyjne, dykcyjne, wykonawcze oraz pasję do muzyki i literatury na najwyższym poziomie.

W latach 1984-1997 dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Jaworznie. Współtwórca bardzo popularnego w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - Zespołu Adwokackiego "Dyskrecja", emitowanego w programie III Polskiego Radia. Miał na swoim koncie kilkanaście programów na antenie telewizyjnej dwójki.

Twórca jaworznickiego Studia Poezji i Piosenki. Wykształcił wielu uznanych artystów. W 2008 roku obchodził 40-lecie pracy artystycznej. Za swoją pracę pedagogiczną i wychowawczą otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2003 r. otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Jaworzna.

Aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad następujące punkty - w punkcie 17 autopoprawkę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej, - w punkcie 21 a informację o wydatkach Biura Promocji i Informacji w odniesieniu po publikacji w mediach..

Aktualnie Przewodniczący Rady Miejskiej wprowadził do porządku obrad następujące punkty

- w punkcie 17 autopoprawkę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej,

- w punkcie 21 a informację o wydatkach Biura Promocji i Informacji w odniesieniu po publikacji w mediach.

W punkcie 3. zaprezentowano informację o oświadczeniach majątkowych za 2015 r. złożonych przez radnych Przewodniczącemu Rady Miejskiej..

W punkcie 3. zaprezentowano informację o oświadczeniach majątkowych za 2015 r. złożonych przez radnych Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Z kolei w punktach 4. i 5. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026..

Z kolei w punktach 4. i 5. radni głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej miasta na 2016 r. oraz wiążącymi się z tym zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.

W punkcie 6. stosunkiem 20 głosów 20 za, radni przegłosowali uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjno – administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych gminy..

W punkcie 6. stosunkiem 20 głosów 20 za, radni przegłosowali uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej i organizacyjno – administracyjnej dla oświatowych jednostek budżetowych gminy.

W punkcie 7. radni zadecydowali o nadaniu statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Palcówek – Oświatowo – Wychowawczych.

W punkcie 7. radni zadecydowali o nadaniu statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Palcówek – Oświatowo – Wychowawczych

W punkcie 8. radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Jaworzna – dla miasta na prawach powiatu na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020 – 2023..

W punkcie 8. radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Jaworzna – dla miasta na prawach powiatu na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2020 – 2023.

W punkcie 9. radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta oraz warunków i zasad korzystania z przystanków stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna..

W punkcie 9. radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta oraz warunków i zasad korzystania z przystanków stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

W punkcie 10. jaworzniccy radni jednogłośnie wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres ośmiu lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

W punkcie 10. jaworzniccy radni jednogłośnie wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres ośmiu lat, nieruchomości stanowiących własność Gminy, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

Gmina Miasta Jaworzna, podjęła szeroką akcję informacyjną przeznaczoną dla wszystkich Zarządców i Spółdzielni Mieszkaniowych działających na terenie miasta Jaworzna, dotyczącą możliwości wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem pod budowę stanowisk kontenerowych. Należy pamiętać, iż obowiązek organizacji stanowisk do zbiórki odpadów komunalnych, jest zadaniem właściciela nieruchomości. W wyniku podjętych przez Gminę Miasta Jaworzna działań, wiele wspólnot oraz spółdzielnia wystąpiło z wnioskiem o zawarcie umów dzierżawy w celu budowy stanowisk kontenerowych na gruntach stanowiących własność Gminy.

W punkcie 11. radni wyrazili zgodę na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanych nieruchomości gminnych, w celu prowadzenia działalności statutowej..

W punkcie 11. radni wyrazili zgodę na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dziesięciu lat zabudowanych nieruchomości gminnych, w celu prowadzenia działalności statutowej.

Z kolei w punktach 12. i 13. radni przegłosowali projekty uchwał w sprawie Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2017 r. oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019..

Z kolei w punktach 12. i 13. radni przegłosowali projekty uchwał w sprawie Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasta Jaworzna na 2017 r. oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019.

W punkcie 14. radni głosowali w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie..

W punkcie 14. radni głosowali w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W punktach od 15. do 18. radni pochylili się nad uchwałami w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Tuwima - wschód w Jaworznie, terenów otwartych w rejonie Długoszyna, w rejonie ul. Armii Krajowej z autopoprawką oraz infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 Mwe..

W punktach od 15. do 18. radni pochylili się nad uchwałami w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - "Tuwima - wschód w Jaworznie", terenów otwartych w rejonie Długoszyna, w rejonie ul. Armii Krajowej z autopoprawką oraz infrastruktury przemysłowej i transportowej dla nowego bloku 910 Mwe.

Ponadto w punkcie 19. radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warpie”..

Ponadto w punkcie 19. radni zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warpie”.

W punkcie 21. radni uznali za bezzasadną skargę na Prezydenta Miasta Jaworzna..

W punkcie 21. radni uznali za bezzasadną skargę na Prezydenta Miasta Jaworzna.

W punkcie 21a. zaprezentowano radnym informacje o wydatkach Biura Promocji i Informacji w odniesieniu do publikacji w mediach. (Prezentacja do pobrania zamieszczona jest poniżej).

W punkcie 21a. zaprezentowano radnym informacje o wydatkach Biura Promocji i Informacji w odniesieniu do publikacji w mediach. (Prezentacja do pobrania zamieszczona jest poniżej)

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych mieszkańców.