Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 30.11.2017 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027..

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna oraz zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017 - 2027.

Rada Miejska poparła dzisiaj zaproponowane przez prezydenta Pawła Silberta projekty uchwał dotyczące podatków lokalnych na przyszły rok. Dzięki temu już piąty rok z rzędu stawki podatku od nieruchomości pozostaną na tym samym poziomie.

Rada Miejska poparła dzisiaj zaproponowane przez prezydenta Pawła Silberta projekty uchwał dotyczące podatków lokalnych na przyszły rok. Dzięki temu już piąty rok z rzędu stawki podatku od nieruchomości pozostaną na tym samym poziomie. Nie zmienią się również stawki podatku od środków transportowych.

Podstawową opłatą, którą płacimy na rzecz gminy jest podatek od gruntów oraz budynków. Prezydent zaproponował, by stawki podatku od nieruchomości utrzymać w 2018 roku na poziomie tych z lat 2014 - 2017 (te zaś były niższe od obowiązujących w 2013 roku). Na poziomie z 2016 roku utrzymany zostanie również podatek od środków transportowych.

W punkcie 7. radni przegłosowali uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów..

W punkcie 7. radni przegłosowali uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W punktach 8, 9 i 10 radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, uchwałę uchylającą upoważnienie Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a także w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu.

W punktach 8, 9 i 10 radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, uchwałę uchylającą upoważnienie Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a także w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie oraz nadania mu Statutu. Zmiany te związane są z koniecznością uchylenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W punkcie 11 radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji przez Miasto Jaworzno zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe..

W punkcie 11 radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji przez Miasto Jaworzno zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W punktach 12-16 radni pochylili się nad uchwałami w sprawie nadawania nazw ulic i nowych rond.

W punktach 12-16 radni pochylili się nad uchwałami w sprawie nadawania nazw ulic i nowych rond. Do miasta wróci nazwa ronda 308. Dywizjonu Myśliwskiego - Krakowskiego - taką nazwę otrzyma rondo na skrzyżowaniu Kołłataja i Chełmońskiego. Głosowano również nad nadaniem rondu na Sodowej Górze nazwy pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu - Instytut Pamięci Narodowej wskazał, że ulica Pawła Szulgacza narusza przepisy ustawy. Po konsultacji z mieszkańcami, ulica Pawła Szulgacza zostaje zmieniona na ulicę Orła Białego - godła i symbolu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto nadano nazwy dwóm drogom wewnętrznym. Dzięki temu w Jaworznie pojawiły się ulice Jurajska i Kamila Wachlowskiego.

W punkcie 17. radni rozpatrzyli skargę złożoną na Prezydenta Miasta uznając ją za bezzasadną.

W punkcie 17. radni rozpatrzyli skargę złożoną na Prezydenta Miasta uznając ją za bezzasadną. Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.