Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 30.08.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 27 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni jednogłośnie przegłosowali przyznanie dyplomu honorowego Za zasługi dla Miasta Jaworzna trzem znamienitym sportowcom.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni jednogłośnie przegłosowali przyznanie dyplomu honorowego Za zasługi dla Miasta Jaworzna trzem znamienitym sportowcom. Andrzejowi Stelmachowi, Kazimierzowi Orłowi i Janowi Urbanowi.

Pan Andrzej Stalmach - lekkoatleta, olimpijczyk z Jaworzna specjalizujący się w skoku w dal. Dwukrotny rekordzista Polski, jako pierwszy Polak przekroczył granicę 8 metrów. Pięciokrotny mistrz Polski. Dwukrotnie wystąpił na igrzyskach olimpijskich

Pan Kazimierz Orzeł - lekkoatleta, maratończyk i olimpijczyk. Był reprezentantem klubu GKS Jaworzno. Dwukrotny mistrz Polski w maratonie w latach 1976 i 1977, uczestnik XXI Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku. Trzykrotny zwycięzca konkursu plebiscytu na najlepszego i najpopularniejszego sportowca GKS. W uznaniu długoletniej, wytrwałej i sumiennej pracy oraz osiągnięć w popularyzowaniu naszego miasta w kraju i za granicą został wpisany do Księgi Zasłużonych dla m. Jaworzna.

Pan Jan Urban - trener, piłkarz występujący na pozycji napastnika. W latach 1985 – 1991 reprezentant Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata w 1986 roku. Strzelając 49 goli w 168 ligowych meczach, zyskał miano jednego z najlepszych obcokrajowców biegających po hiszpańskich boiskach. Od 2007 roku trener klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Zdobywca Pucharu Polski w latach 2007/08, 2012/13 oraz Mistrzostwa Polski w latach 2012/13 i 2013/14. W latach 1988 i 2008 sięgnął tytułu Superpucharu Polski z podległymi klubami.

W punktach 6 i 7. radni zapoznali się z wykonaniem budżetu za miasta za I półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r..

W punktach 6 i 7. radni zapoznali się z wykonaniem budżetu za miasta za I półrocze 2018 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

W punkcie 8. radni w wysłuchali informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. Ponadto w punktach 9. i 10. radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029..

W punkcie 8. radni w wysłuchali informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r. Ponadto w punktach 9. i 10. radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

W kolejnym punkcie radni głosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającym uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania..

W kolejnym punkcie radni głosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającym uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

W punkcie 12. radni głosowali w sprawie zmian w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.

W punkcie 12. radni głosowali w sprawie zmian w podziale miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania. Ponadto w pkt. 12a wprowadzony został projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku.

W punktach 13. i 14. radni pochylili się nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie oraz projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie..

W punktach 13. i 14. radni pochylili się nad projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Jaworznie oraz projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Jaworznie.

W punkcie 15. przegłosowali zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie..

W punkcie 15. przegłosowali zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

W kolejnym punkcie radni zagłosowali w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok..

W kolejnym punkcie radni zagłosowali w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

W następnym punkcie przegłosowano projekt ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 roku..

W następnym punkcie przegłosowano projekt ws. podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 roku.

W punkcie 18. radni zagłosowali w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejską w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r..

W punkcie 18. radni zagłosowali w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejską w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Radni podjęli decyzję dot. uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.  „Obecny, zbiorowy patron Szkoły, to jest Oddział Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego, był jednostką formacji zbrojnej, powstałej w okresie II wojny światowej z obcej, niepolskiej inspiracji i, w całości, podporządkowanej obcemu, radzieckiemu dowództwu.

Radni podjęli decyzję dot. uchylenia nadania imienia Szkole Podstawowej nr 20 im. Oddziału Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego w Jaworznie.

„Obecny, zbiorowy patron Szkoły, to jest Oddział Armii Ludowej im. Jarosława Dąbrowskiego, był jednostką formacji zbrojnej, powstałej w okresie II wojny światowej z obcej, niepolskiej inspiracji i, w całości, podporządkowanej obcemu, radzieckiemu dowództwu. Faktycznie oznaczało to, że stanowiła ona część sił zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i reprezentowała tym samym rację stanu tego państwa, a nie Państwa Polskiego. Armia Ludowa w okresie II wojny światowej pozostawała w opozycji do sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, służyła do jego wywiadowczego rozpoznania mającego na celu późniejsze zwalczanie polityczne i militarne dążeń Polaków do odbudowy po wojnie niepodległej Polski.

Podkreślić należy, że w okresie po zakończeniu wojny członkowie Armii Ludowej stanowili podstawową kadrę struktur tworzących system komunistyczny w Polsce. Wielu z nich stało się sprawcami zbrodni i represji wymierzonymi w społeczeństwo i organizacje niepodległościowe.

Ważnym jest, aby patron szkoły, również zbiorowy, był źródłem pozytywnych wartości będących dla pedagogów podstawą do wykreowania na wiele lat koncepcji pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze genezę powstania Armii Ludowej, jej działalność w czasie wojny i jej członków po wojnie, stwierdzić należy, że obecny patron Szkoły Podstawowej nr 20 w Jaworznie nie spełnia tej roli, jaką patron jednostki oświatowej wychowującej dzieci i młodzież powinien spełniać.

Obecne imię Szkoły, będące częścią jej nazwy, wypełnia normę art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (tekst jednolity

W punkcie 20. jaworzniccy radni przegłosowali zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków - za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy..

W punkcie 20. jaworzniccy radni przegłosowali zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy w jednostkach organizacyjnych miasta Jaworzna dodatków - za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

W kolejnym punkcie radni zajęli się projektem uchwały ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Dobrej Energii..

W kolejnym punkcie radni zajęli się projektem uchwały ws. nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica Dobrej Energii.

W punkcie 22. radni podjęli decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zwrócił się do Prezydenta Miasta Jaworzna z prośbą o dofinansowanie działalności KM PSP w Jaworznie poprzez zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem 4x4 w celu realizacji ustawowych zadań PSP. Nabycie brakującego samochodu rozpoznania ratowniczego pozwoli za skuteczniejsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz wpłynie na utrzymanie wysokiej gotowości bojowej JRG Jaworzno, jak również przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom miasta odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa..

W punkcie 22. radni podjęli decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie zwrócił się do Prezydenta Miasta Jaworzna z prośbą o dofinansowanie działalności KM PSP w Jaworznie poprzez zakup lekkiego samochodu rozpoznania ratowniczego z napędem 4x4 w celu realizacji ustawowych zadań PSP. Nabycie brakującego samochodu rozpoznania ratowniczego pozwoli za skuteczniejsze reagowanie na pojawiające się zagrożenia oraz wpłynie na utrzymanie wysokiej gotowości bojowej JRG Jaworzno, jak również przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom miasta odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

W punkcie 23. radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania..

W punkcie 23. radni przegłosowali projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Miasta Jaworzna kategorii dróg gminnych i wyłączenia ich z użytkowania.

W kolejnym punkcie zagłosowano nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu..

W kolejnym punkcie zagłosowano nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.