Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 27.09.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki, wręczył Odznakę Honorową Primus in Agendo przyznaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Panu Wojciechowi Błachnio.

Wojciech Błachnio jest pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Wojciech Błachnio jest pracownikiem Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Za swoje działania sportowe został odznaczony Medalem Solidarności. Inicjator akcji "Wigilia dla ubogich", która organizowana jest każdego roku przez NSZZ "Solidarność" przy udziale Stowarzyszenia Kupców "Manhattan Podłęże". Inicjator wielu wydarzeń sportowych i społecznych. Wojciech Błachnio jest społecznikiem, w swojej działalności jest oddany przede wszystkim ludzkim sprawom.

Następnie radni wysłuchali Informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2017 rok.  W punktach 4 i 5 radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029..

Następnie radni wysłuchali Informacji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o stanie środowiska w Jaworznie za 2017 rok.

W punktach 4 i 5 radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie przyjęli zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 - 2020..

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie przyjęli zmiany w uchwale w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie na lata 2017 - 2020.

W punkcie 7. i 8. radni jednogłośnie zatwierdzili programy naprawcze w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Jaworznie Ciężkowicach.  i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.  W następnym punkcie jaworzniccy radni przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  W punkcie 10. radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności, odrębnego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 21/1 w Jaworznie.   W kolejnym punkcie radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Inwalidów Wojennych 18 na której znajduje się hala sportowa, w celu prowadzenia dalszej działalności statutowej.  Następnie radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres piętnastu lat, działki nr 11/72 w obr. 1026 m. Jaworzna, o pow. 3935 mkw, na rzecz Stowarzyszenia Manhattan Podłęże.  Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni.

W punkcie 7. i 8. radni jednogłośnie zatwierdzili programy naprawcze w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Jaworznie Ciężkowicach.

i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

W następnym punkcie jaworzniccy radni przyjęli projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W punkcie 10. radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, przysługującego Gminie Miasta Jaworzna prawa własności, odrębnego lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 21/1 w Jaworznie.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie prawa własności nieruchomości gminnej położonej przy ul. Inwalidów Wojennych 18 na której znajduje się hala sportowa, w celu prowadzenia dalszej działalności statutowej.

Następnie radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres piętnastu lat, działki nr 11/72 w obr. 1026 m. Jaworzna, o pow. 3935 mkw, na rzecz Stowarzyszenia "Manhattan Podłęże".

Aktualnie interpelacje, wolne wnioski i informacje składają radni. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformuje o wnioskach złożonych przez mieszkańców.