Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 3.12.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 16 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni - których nie było na inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej złożyli ślubowanie. Następnie radni przystąpili do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Wiceprzewpdniczącymi Rady Miejskiej zostali - Anna Lichota, Wiesław Więckowski i Tomasz Sędor..

Wiceprzewpdniczącymi Rady Miejskiej zostali - Anna Lichota, Wiesław Więckowski i Tomasz Sędor.

Prezydent Paweł Silbert zaprezentował działania Miasta w związku z sytuacją Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie.

Prezydent Paweł Silbert zaprezentował działania Miasta w związku z sytuacją Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie.

Od najbliższego poniedziałku, 3 grudnia br. funkcje szkolne dla dzieci i personelu szkoły pełnić będą dwa budynki. Pierwszy zlokalizowany bezpośrednio w dzielnicy Byczyna - Klub MCKiS „NIKO” przy ulicy Na Stoku, do którego będą uczęszczać najmłodsze roczniki, tj. dzieci z klas 1-2. Drugi budynek będący własnością gminy, mieszczący się przy ulicy Sportowej 1 (dawne Centrum Szkolenia Kadr PKE), będzie bazą dydaktyczną dla pozostałych roczników SP 20, włącznie z klasami gimnazjalnymi.

Oba budynki pomyślnie przeszły kontrole służb zarówno sanepidu jak i straży pożarnej, a tym samym uzyskały akceptację dla prowadzenia w nich zajęć szkolnych. O nowych miejscach prowadzenia zajęć poinformowane zostało Kuratorium Oświaty w Katowicach. Więcej informacji na - www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/5003/nowa_organizacja_zajec_szkolnych_dla_sp_20.html

W punktach 5.i 6. radni Rady Miejskiej powołali stałe Komisje Rady Miejskiej  Komisja Rewizyjna - Bogusław Śmigielski - przewodniczący, Grzegorz Piętak - zastępca przewodniczącego, Komisja Budżetu i Finansów - Sebastian Pycia - przewodniczący, zatępcy nie wybrano, Komisja Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu - Janusz Ciołczyk, Mariusz Kowalski, Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - Dawid Domagalski - przewodniczący, Mirosław Pieczara - zastępca przewodniczącego, Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych - Grzegorz Piętak - przewodniczący, Dorota Guja - zastępca przewodniczącego, Komisja Edukacji - Ewa Zuber - przewdoniczący, Mariusz Kowalski - zastępca przewodniczącego, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Wiesław Więckowski - przewodniczący, Ryszard Maciejewski - zastępca przewodniczącego, Komisja Kultury i Sportu - Mariusz Kowalski - przewodniczący, Teresa Kondoszek - zastępca przewodniczącego, Skargi, wnioski i petycje - Janusz Papuga - przeowdniczący, Ewa Zuber - zastępca przewodniczącego..

W punktach 5.i 6. radni Rady Miejskiej powołali stałe Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna - Bogusław Śmigielski - przewodniczący, Grzegorz Piętak - zastępca przewodniczącego,

Komisja Budżetu i Finansów - Sebastian Pycia - przewodniczący, zatępcy nie wybrano,

Komisja Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu - Janusz Ciołczyk, Mariusz Kowalski,

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska - Dawid Domagalski - przewodniczący, Mirosław Pieczara - zastępca przewodniczącego,

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych - Grzegorz Piętak - przewodniczący, Dorota Guja - zastępca przewodniczącego,

Komisja Edukacji - Ewa Zuber - przewdoniczący, Mariusz Kowalski - zastępca przewodniczącego,

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Wiesław Więckowski - przewodniczący, Ryszard Maciejewski - zastępca przewodniczącego,

Komisja Kultury i Sportu - Mariusz Kowalski - przewodniczący, Teresa Kondoszek - zastępca przewodniczącego,

Skargi, wnioski i petycje - Janusz Papuga - przeowdniczący, Ewa Zuber - zastępca przewodniczącego.

W punkcie 7. radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna..

W punkcie 7. radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Jaworzna.

W punktach 8. i 9. radni głosowali w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029..

W punktach 8. i 9. radni głosowali w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.

W punckie 10. radni zagłosowali w sprawie określenia warunków i stawek procentowych bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, w prawo własności, dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej..

W punckie 10. radni zagłosowali w sprawie określenia warunków i stawek procentowych

bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, w prawo własności, dla osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowych, w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej.

W punktach od 11. do 13. radni pochylili się nad projektami uchwał ws. wyskości podatku od nieruchomości na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna, wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok oraz pochylili się nad uchwałą ws.zwolnienia od podatku od środków transportowych..

W punktach od 11. do 13. radni pochylili się nad projektami uchwał ws. wyskości podatku od nieruchomości

na 2019 rok obowiązujących na terenie miasta Jaworzna, wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok oraz pochylili się nad uchwałą ws.zwolnienia od podatku od środków transportowych.

W punckie 14. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna..

W punckie 14. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Jaworzna.

W dwóch ostatnich punktach radni mieli możliwość złożenia interpelacji, zapytań oraz wniosków..

W dwóch ostatnich punktach radni mieli możliwość złożenia interpelacji, zapytań oraz wniosków.