Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 19.12.2018 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 21 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Komendant jaworznickiego Hufca ZHP Kinga Jędrzejek w imieniu harcerzy, przekazała Prezydentowi Miasta, radnym oraz mieszkańcom Jaworzna Betlejemskie Światełko Pokoju, życząc tym samym zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia..

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Komendant jaworznickiego Hufca ZHP Kinga Jędrzejek w imieniu harcerzy, przekazała Prezydentowi Miasta, radnym oraz mieszkańcom Jaworzna Betlejemskie Światełko Pokoju, życząc tym samym zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.

Następnie po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni zagłosowali nad uchwałą budżetową na 2019 rok oraz przegłosowali projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 20129..

Następnie po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, radni zagłosowali nad uchwałą budżetową na 2019 rok oraz przegłosowali projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 20129.

W punktach od 5 do 7, jaworzniccy radni pochylili się nad projektami uchwał ws. usunięcia pomników poświęconych Władysławowi Palce, żołnierzowi AL V obwodu im. J. Dąbrowskiego poległemu w 1943 roku oraz Piotrowi Palce, Józefowi Koziarzowi poległym w 1944 roku oraz Janka Martyniaka, żołnierza GL. Decyzja ta spowodowana jest wprowadzeniem 1 lipca 2016 roku roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, która nakazuje usunięcie z przestrzeni publicznej pomników symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, lub w inny sposób je propagujący..

W punktach od 5 do 7, jaworzniccy radni pochylili się nad projektami uchwał ws. usunięcia pomników poświęconych Władysławowi Palce, żołnierzowi AL V obwodu im. J. Dąbrowskiego poległemu w 1943 roku oraz Piotrowi Palce, Józefowi Koziarzowi poległym w 1944 roku oraz Janka Martyniaka, żołnierza GL. Decyzja ta spowodowana jest wprowadzeniem 1 lipca 2016 roku roku ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, która nakazuje usunięcie z przestrzeni publicznej pomników symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, lub w inny sposób je propagujący.

W punktach 8. i 9. radni przyjęli plan Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2019-2021 oraz zadecydowali w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2019-2021..

W punktach 8. i 9. radni przyjęli plan Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Jaworznie na lata 2019-2021 oraz zadecydowali w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworznie na lata 2019-2021.

W punktah 10. i 11. jaworzniccy radni zagłosowali nad podziałem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r. oraz udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie..

W punktah 10. i 11. jaworzniccy radni zagłosowali nad podziałem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2018 r. oraz udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

Podczas dzisiejszej sesji, w punkcie 12. radni zagłosowali w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2017 rok..

Podczas dzisiejszej sesji, w punkcie 12. radni zagłosowali w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Jaworznie za 2017 rok.

W punkcie 13. radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji..

W punkcie 13. radni pochylili się nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz publicznym szkołom prowadzonym na terenie Miasta Jaworzna przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

W punkcie 14. radni zagłosowali w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie na Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Jaworznie..

W punkcie 14. radni zagłosowali w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół nr 3 w Jaworznie na Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Jaworznie.

W punkcie 15. przegłosowano projekt uchwały ws. wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019..

W punkcie 15. przegłosowano projekt uchwały ws. wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.

W punkcie 16. jaworzniccy radni przegłosowali powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej..

W punkcie 16. jaworzniccy radni przegłosowali powołanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W punkcie 17. przegłosowano projekt ws. określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

W punkcie 17. przegłosowano projekt ws. określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie. Następnie radni zagłosowali nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podjęcia międzynarodowej współpracy partnerskiej z Miastem Hereford w Wielkiej Brytanii.

W dwóch ostatnich punktach radni mieli możliwość złożenia interpelacji, zapytań oraz wniosków..

W dwóch ostatnich punktach radni mieli możliwość złożenia interpelacji, zapytań oraz wniosków.