Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 31.01.2019 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 39 punktów. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad sesji minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w ubiegłym tygodniu Teresy Smyl, wieloletniej przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie. Wielu mieszkańców pamięta Panią Teresę jako doskonałego nauczyciela i wychowawcę pokoleń jaworznickich uczniów, to między innymi za działania na rzecz jaworznickich uczniów i nauczycieli na przestrzeni lat otrzymała w 2010 roku dyplom honorowy za "Zasługi dla Miasta Jaworzna".

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 2 lutego br. o godz. 11:00 w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Osiedlu Stałym, natomiast ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu przy ul. Długoszyńskiej.

Minutą ciszy uczczono także pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

 

Następnie po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2018 roku, radni zagłosowali nad uchwałą budżetową na 2019 rok oraz przegłosowali projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029..

Następnie po ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz wysłuchaniu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2018 roku, radni zagłosowali nad uchwałą budżetową na 2019 rok oraz przegłosowali projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 - 2029.

W punktach od 6 do 8 jaworzniccy radni głosowali w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 rok..

W punktach od 6 do 8 jaworzniccy radni głosowali w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie na 2019 rok.

W kolejnym punkcie sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w uchwale NR III/23/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie..

W kolejnym punkcie sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w uchwale NR III/23/2018 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzów na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie.

W punktach od 10 do 12 jaworzniccy radni pochylili się nad podwyższeniem kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, również w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób podjętych powyższym programem oraz w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą Pomoc Miasta w zakresie dożywiania na lata 2019-2023..

W punktach od 10 do 12 jaworzniccy radni pochylili się nad podwyższeniem kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, również w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób podjętych powyższym programem oraz w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego pod nazwą "Pomoc Miasta w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023.

W punktach 13 i 14 radni pochylili się nad uchwałami ws. powołania Rad Społecznych w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie..

W punktach 13 i 14 radni pochylili się nad uchwałami ws. powołania Rad Społecznych w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie oraz Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie.

W punkcie 15 radni przyjęli plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 - 2025..

W punkcie 15 radni przyjęli plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 - 2025.

W kolejny punkcie jaworzniccy radni wyrazili zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny.

W kolejny punkcie jaworzniccy radni wyrazili zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

W punkcie 17. radni zagłosowali za przyjęciem projektu uchwały w sprawie finansowania z budżetu miasta godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu Tarcza w 2019 roku..

W punkcie 17. radni zagłosowali za przyjęciem projektu uchwały w sprawie finansowania z budżetu miasta godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu "Tarcza" w 2019 roku.

W następnych 16 punktach jaworzniccy radni głosowali nad dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W następnych 16 punktach jaworzniccy radni głosowali nad dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zmiany dotyczą przekształceń sześcioletnich szkół podstawowych na ośmioletnie.

W kolejnych trzech punktach radni głosowali za zmianami w nazwach trzech szkół - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Zmiany Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

W ostatnich punktach radni składają interpelacje, zapytania oraz wnioski.