Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Sesja Rady Miejskiej - 16.07.2020 r.

Rozpoczęła się dzisiejsza sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 32 punkty. W obecnych okolicznościach oraz wprowadzonym przez rząd stanem epidemii,  kolejny raz sesja odbywa się w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia relacji "na żywo".

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni zagłosowali nad dwoma punktami.

W punkcie trzecim radni jednogłośnie zagłosowali nad zmianami w uchwale budżetowej na 2020 r. miasta Jaworzna. Zmiany związane są z przebudową ul. Martyniaków. Szczegóły dostępne są na stronie http://www.bip.jaworzno.pl/a,37377,porzadek-obrad-sesji-nadzwyczajnej-zwolanej-na-16-lipca-2020-roku.html

W następnym punkcie radni zagłosowali w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2020-2034 wraz z autopoprawką.