Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Licznik zadłużenia

Stan zadłużenia miasta Jaworzna na dzień 4.11.2021 r.  wynosi: 156.752.248,61                                               
  • z tytułu kredytów  -  59.052.248,61                                                                                
  • z tytułu emisji obligacji -  97.700.000 zł