Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

GEOLOGIA 2018

Fot. www.gov.pl.

Fot. www.gov.pl

Jaworznicki Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej "GEOsfera" otrzymał główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Środowiska "GEOLOGIA 2018" w kategorii popularyzacji geologii i geośrodowiska.

GEOsferę doceniają nie tylko mieszkańcy naszego miasta i osoby przyjezdne. To nie tylko miejsce, którym można się pochwalić przed znajomymi. To również miejsce, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne dla każdej grupy wiekowej - od najmłodszych, poprzez studentów, a skończywszy na seniorach.

GEOsferę doceniło również Ministerstwo Środowiska i Główny Geolog Kraju. Na początku grudnia dotarła do nas wiadomość, iż główną nagrodę "GEOLOGIA 2018" w kategorii popularyzacji geologii i geośrodowiska otrzymało Jaworzno i GEOsfera, jako podmiot najlepiej realizujący w Polsce zadania z zakresu szerzenia wiedzy na temat geologii.