Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jaworzno najlepszym powiatem

Związek Powiatów Polskich co roku organizuje prestiżowy konkurs Ranking Najlepszych Powiatów.

Związek Powiatów Polskich co roku organizuje prestiżowy konkurs "Ranking Najlepszych Powiatów". Rywalizują w nim miasta, gminy i powiaty z terenu całej Polski. W 2006 r. Jaworzno, jako jedyne miasto w Polsce, zwyciężyło w Rankingu po raz trzeci z rzędu.

W ramach rankingu powiaty otrzymują punkty, które są naliczane w zależności od spełniania poszczególnych warunków:

  • w ramach promocji jednostki punkty przyznawane są za: umieszczoną prezentację powiatu/miasta/gminy (historia, mapka, zdjęcia), prezentację multimedialną promującą powiat/miasto/gminę, kamerkę internetową, historię w języku angielskim lub/i niemieckim, herb, zdjęcie starosty/prezydenta/wójta, posiadanie logo ZPP na stronie internetowej, liczbę wpisanych w edycji imprez, ofert i przetargów organizowanych przez daną jednostkę
  • w ramach wspierania rozwoju społeczeństwa informatycznego punkty przyznaje się za: podłączenie wszystkich gmin swojego terenu do sieci e-mailowej JST, posiadanie systemu e-powiat/e-gminy, główny e-mail powiatu/miasta/gminy, własną stronę www oraz prowadzenie strony - Biuletyn Informacji Publicznej
  • w ramach poprawy jakości obsługi mieszkańca, za: posiadanie przez urząd certyfikatu jakości ISO 9001:2000, certyfikatu bezpieczeństwa ZPP, certyfikatu akcji "Przejrzysta Polska", certyfikatu wdrożenia Platformy e-Kampus, certyfikatu bezpieczeństwa informacji (zgodnego z normą PN-I-07799-2:2005)
  • w ramach rozwoju systemu informacyjnego, za: powołanie pełnomocnika ds. społeczeństwa informacyjnego, założenie e-maila nadanego przez ZPP, członkostwo w ZPP, wyznaczoną osobę odbierającą pocztę ZPP
  • w ramach promocji rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, za: powołanie pełnomocnika ds. ekoenergetyki w powiecie, określenia miejsca występowania projektów (inwestycji) wykorzystujących energię odnawialną, certyfikat "Powiat/Miasto na prawach powiatu/Gmina Przyjazna(y) Środowisku" oraz za posiadane ścieżki rowerowe