Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Gmina Bliska Środowisku

Jaworzno, jako jedno z sześciu miast w Polsce, uhonorowane zostało certyfikatem Gmina Bliska Środowisku 2008.

Jaworzno, jako jedno z sześciu miast w Polsce, uhonorowane zostało certyfikatem Gmina Bliska Środowisku 2008. Kapituła konkursu, organizowanego przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, doceniła proekologiczne działania naszego miasta. W uzasadnieniu napisano, że „Jaworzno jest gminą wrażliwą ekologicznie, która w swoich zachowaniach strategicznych promuje zasady ekologicznej Odpowiedzialności Biznesu na wszystkich poziomach zarządzania”.

- Przyznanie certyfikatu bardzo mnie cieszy. Niezależni specjaliści potwierdzili, że Jaworzno kładzie duży nacisk na kwestie ochrony środowiska – mówi Bronisława Chechelska – Paliga, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. - Nagroda jest tym cenniejsza, że tylko sześć miast w Polsce uzyskało taki certyfikat.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. Pierwszy to wypełnienie ankiety, drugi - weryfikacja informacji podczas audytu w Urzędzie Miejskim, w czasie którego pokazaliśmy wizerunek miasta przemysłowego, jednakże zwracającego baczną uwagę na aspekt ekologiczny. Przedstawiliśmy realizowane projekty, takie jak np. MTDA, tereny inwestycyjne, pokazaliśmy obiekty chronione, zaangażowanie Gminy w ochronę przyrody,  wymianę oświetlenia czy  gospodarkę odpadami.

Z certyfikatem nie są związane żadne nagrody pieniężne. Jaworzno będzie jednak mogło przez rok bezpłatnie korzystać z poradnictwa prawnego Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej.

Ogólnopolski Konkurs Gmina Bliska Środowisku 2008 został zorganizowany po raz pierwszy przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska. Celem konkursu jest promocja proekologicznego zarządzania, budowania i wdrażania skutecznych strategii zrównoważonego rozwoju przez Gminy, a także zachęcanie gmin do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej społeczności lokalnych. Chodzi także o promocję Gmin przyjaznych podmiotom gospodarczym działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.