Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Miejski Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych

Obrazek

Na początku 2010 roku w Urzędzie Miejskim rozpoczął prace Zespół Nazewnictwa Obiektów Publicznych. W związku z tym, że brakuje przepisów, które regulują kwestie nadawania nazw ulicom i placom, prezydent postanowił stworzyć miejską procedurę, która usprawni i uporządkuje nazewnictwo obiektów publicznych w Jaworznie.

Miejskim Zespołem Nazewnictwa Obiektów Publicznych kieruje Sekretarz Miasta - Ewa Sidełko-Paleczny. Jak tłumaczy, celem zespołu jest stworzenie warunków do uporządkowanego i racjonalnego kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów publicznych w Jaworznie.

- W skład zespołu wchodzą nie tylko pracownicy magistratu ale także historycy, poloniści, radni Jaworzna oraz przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z naszym miastem. Do zadań zespołu należy także opiniowanie wniosków o nadanie lub zmianę nazw ulic oraz uporządkowanie samej pisowni ulic - tłumaczy Ewa Sidełko-Paleczny.

Zweryfikowania wymagają również uchwały Rady Miejskiej, wpisy do dokumentów tożsamości mieszkańców oraz oznakowanie pionowe ulic.

Wcześniej jedynym aktem prawnym, który przez lata regulował kwestie nazewnictwa było Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 1968 roku. Od tego czasu, w jego miejsce, nie pojawił się żaden nowy przepis.