Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Członkowie Zespołu

  • Lucjan Bielas - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II - wykładowca
  • Tadeusz Dębecki - Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego
  • Przemysław Dudzik - Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna
  • Daniel Jach - Miejski Zarząd Dróg i Mostów - kierownik
  • Kinga Kubiak-Smoliło - Dyrektor ZSP nr 4 - polonista
  • Maria Leś-Runicka - Muzeum Miasta Jaworzna - historyk
  • Luiza Dzierwa - Starszy specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego
  • Ewa Sidełko-Paleczny - Sekretarz Miasta - Przewodnicząca MZNOP
  • Barbara Sikora - Radna Rady Miejskiej
  • Ewa Zuber - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej