Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Jak wnioskować o zmianę nazwy?

Obrazek

Wnioski w sprawie nadania lub zmiany nazwy ulic lub obiektów mogą być zgłaszane także indywidualnie przez samych mieszkańców. Swoje uwagi można kierować do Prezydenta Miasta Jaworzna (na adres: Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33).

Wniosek powinien zawierać:

  • wskazanie obiektu do nazwania/zmiany,
  • szkic sytuacyjny z lokalizacją obiektu miejskiego do nazwania,
  • uzasadnienie wniosku,
  • ewentualnie propozycję nazwy wraz z informacją o charakterze encyklopedycznym,tj. charakterystykę, ważniejsze fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji - w przypadku nadania nazwy odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego,
  • pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu (w przypadku, gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewnętrznej).

W związku ze zmianą nazwy ulicy/placu należy:

  • wymienić dokumenty - bez opłat (zastrzeżenie: mieszkaniec na własny koszt wykonuje zdjęcia). Od 1 stycznia 2010 r. wymiana dowodu osobistego nie podlega opłacie. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie nr XLVI/630/2010 wymiana prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego również jest zwolniona z opłat, w przypadku gdy zmiana została spowodowana zmianą nazwy ulicy;
  • poinformować inne instytucje (US, ZUS, banki, pracodawcy itp.);
  • wymienić pieczątki, druki informacyjno-reklamowe (w przypadku firm).