Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Słownik ulic

Wydział Geodezji i Kartografii oraz Muzeum Miasta Jaworzna opracowały słownik wszystkich ulic, placów, skwerów i rond, jakie można znaleźć na mapie naszego miasta. W zestawieniu znajduje się krótka charakterystyka i wyjaśnienie pochodzenia nazw obiektów oraz ich położenie. W nowej, uzupełnionej wersji opracowania znajduje się 611 nazw.