Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - CEEB

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW.

Rodzaje deklaracji:

  • formularz A -  należy wypełnić dla budynków i lokali mieszkalnych pdf
  • formularz B -  należy wypełnić dla budynków i lokali niemieszkalnych pdf

Termin złożenia deklaracji:

  • od 01 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
    • dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła
    • dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r.

Sposób złożenia deklaracji:

  • elektronicznie, przez stronę http://www.zone.gunb.gov.pl/, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany,
  • w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, albo wysyłając ją tradycyjnie pocztą na adres Urzędu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z zm.)

Dowiesz się więcej na:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq