Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

UOKiK przeciwko operatorom

Miejski Rzecznik Konsumentów w Jaworznie informuje, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowanie przeciwko operatorom telekomunikacyjnym TelePolska  i Telekomunikacja Novum.

Niewręczanie formularza odstąpienia od umowy, czy żądanie zwrotu ulgi od konsumenta rozwiązującego umowę przed rozpoczęciem świadczenia usług – to przykłady praktyk firm telekomunikacyjnych, które zakwestionowała Prezes UOKiK.

Do Urzędu napłynęło wiele skarg od konsumentów, rzeczników konsumentów, czy zawiadomień przekazywanych przez Prezesa UKE na sposób zawierania umów przez Telepolska i Telekomunikację Novum. Prezes UOKiK przeanalizował wzorce umowne stosowane przez obie spółki i od września 2012 roku prowadzi postępowania przeciwko nim. Obaj przedsiębiorcy oferują dostęp do usług telekomunikacyjnych, zawierając z konsumentami m.in. umowy poza lokalem przedsiębiorcy. Oznacza to, że kontrakt zostaje zawarty poza siedzibą spółki, np. w domu u klienta – tym samym ma on więcej praw, a przedsiębiorca określone obowiązki. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca, który zawiera umowy w ten sposób musi obowiązkowo poinformować konsumenta na piśmie o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni oraz wręczyć wzór takiego formularza. Jednym z zarzutów wobec Telekomunikacji Novum jest nieprzekazywanie konsumentom formularza odstąpienia.

Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudza także zastrzeganie w umowach i pobieranie od konsumentów opłat wyrównawczych w sytuacji np. wycofania przez konsumenta zamówienia na usługę przed rozpoczęciem jej świadczenia. Takie postanowienie stosuje Telekomunikacja Novum oraz Telepolska. Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy telekomunikacyjni mogą dochodzić od konsumentów, w sytuacji rozwiązania umowy, jedynie równowartości ulgi przyznanej konsumentowi. W przeciwnym razie, zastrzeganie w umowach opłat wyrównawczych może utrudniać konsumentom korzystanie z prawa do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych. Postępowania Urzędu wykażą, czy przedsiębiorcy działali zgodnie z prawem.

Prezes UOKiK we wszczętych postępowaniach sprawdzi, czy doszło do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W konsekwencji może nałożyć karę finansową max. do 10 proc. przychodów każdego z przedsiębiorców.