Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Lokalny Program Rewitalizacji

ObrazekObrazek

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Jaworzna

12 marca 2018 r. Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wydał pozytywną ocenę merytoryczną dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 r. Dokument dostępny w załączniku poniżej.
 
*****
 
18.01.2018 r.

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Jaworzna przewiduje podjęcie 33 projektów, z czego 7 to projekty planowane do realizacji przez przedsiębiorców. Prognozowany koszt realizacji przedsięwzięć w ramach programu to ponad 175 mln złotych. W większości są to projekty finansowane ze środków zewnętrznych.

Program został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem zaopiniowania.

Spacer po OTK
12.01.2016 r.

Podczas zeszłorocznych warsztatów zorganizowanych w ramach tworzenia lokalnego programu rewitalizacji, na których omawiano problemy osiedli wchodzących w obszar rewitalizacji pojawiła się propozycja zaproszenia do Jaworzna przedstawicieli Stowarzyszenia "Fabryka Inicjatyw Lokalnych", które realizowało działania rewitalizacyjne w Nkiszowcu (Katowice). Do spotkania doszło w styczniu, kiedy to odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele katowickiego stowarzyszenia, Dagmara Mliczyńska-Hajda - ekspert współpracujący przy tworzeniu lokalnego programu rewitalizacji Jaworzna oraz pracownicy Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie. 

Przewodnikami podczas spaceru po jaworznickim Osiedlu Tadeusza Kościuszki byli jego mieszkańcy. Mówili o zaletach i wadach mieszkania w tej części miasta, o poprawieniu estetyki dzielnicy i rozwiązaniach, które mogłyby poprawić życie mieszkańców. Swoim doświadczeniem w realizowaniu projektów rewitalizacyjnych i pracy ze społecznością lokalną, podzielili się z kolei przedstawiciele stowarzyszenia "Fabryka Inicjatyw Lokalnych": Waldemar Jan oraz Anna Solińska. Z wielkim sukcesem udało im się przeprowadzić kompleksowe działania rewitalizacyjne w Nikiszowcu, które teraz są dobrą praktyką dla innych. Jaworzno chce wzorować się na najlepszych, dlatego mamy nadzieję, że nawiązana współpraca przyniesie korzyści dla działań rewitalizacyjnych planowanych w mieście. W kwietniu zaplanowano wizytę w Nikiszowcu, która będzie kolejną, doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się pomysłami.

*****

Rewitalizacja to modne ostatnio określenie, a co konkretnie się za nim kryje?

Innymi słowy jest to ożywienie otaczającej nas rzeczywistości - nie tylko infrastruktury i krajobrazu, ale przede wszystkim ludzi. Dodanie im energii i zaproponowanie pomysłów na ich dalszy rozwój. Proces ten następuje etapami - rewitalizacja jest inspirowana przez samorząd, powinna aktywizować i pobudzać mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe do twórczego i kreatywnego zmieniania miasta na lepsze, na bardziej przyjazne.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Jaworzna, którego celem jest opracowanie planu działań rewitalizacyjnych - projektów, których realizacja korzystnie wpłynie na sytuację w zdegradowanych obszarach miasta.  Będzie to druga edycja programu rewitalizacji, pierwsza była realizowana w latach 2007-2013.

Zapraszamy do włączenia się w proces przygotowania nowego programu rewitalizacji. Pomyśl - zaplanuj - podejmij działanie. Wstępnie, po przeprowadzeniu analizy czynników i zjawisk kryzysowych przyjęliśmy, że działania rewitalizacyjne powinny zostać skoncentrowane w trzech częściach miasta: Szczakowej i Pieczyskach oraz w Śródmieściu (obszar Rynku, Małego Rynku oraz Osiedla Tadeusza Kościuszki). Na kolejnych podstronach przedstawiamy opis potrzeb rewitalizacyjnych tych obszarów. Mamy nadzieję, że wśród nich znajdziecie Państwo zarówno inspirację jak i przyszłe pole do aktywności na rzecz poprawy sytuacji we wskazanych obszarach.

***

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Jaworzna

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Jaworzna przewiduje podjęcie 31 projektów, z czego 7 to projekty planowane do realizacji przez przedsiębiorców. Prognozowany koszt realizacji przedsięwzięć w ramach programu to ponad 168 mln złotych. W większości są to projekty finansowane ze środków zewnętrznych.
Program został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem zaopiniowania.

Dokument dostępny w załącznikach.