Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Chomik Europejski

Chomik Europejski

Cała prawda o jaworznickim chomiku

Dlaczego na projekt ochrony chomika europejskiego w Jaworznie zostaną przyznane spore zewnętrzne pieniądze? Czy jest szkodnikiem? Dlaczego jego ochrona jest tak ważna? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące chomika europejskiego w naszym mieście, w poniższym tekście.

Środki na ochronę chomika europejskiego

Łączna kwota przeznaczona na działania w ramach Programu w latach 2014-2015 wynosiła: 50 420 zł, z czego 18 000 zł pochodziło z budżetu Miasta Jaworzna, a 32 420 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na działania ochronne w latach 2016-2019 uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 193,647 tys. zł.

Dlaczego zdecydowano się chronić chomiki?

Chomik europejski jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Objęty jest krajowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi, uznającymi ten gatunek za ściśle chroniony, wymagający ochrony czynnej oraz zakazującymi pogarszania stanu lub niszczenia terenów rozrodu lub odpoczynku. Od 2000 r. populacja jaworznickich chomików europejskich była systematycznie obserwowana. W 2010 r. stan populacji określono jako zły. Badania prowadzone w 2014 i 2015 r. wykazały, że bez interwencji populacja wyginie.

Chomik europejski, jego tryb życia i wpływ na uprawy rolne

Niestety dalej pokutuje nieprawdziwe przekonanie, że chomik europejski jest szkodnikiem. To zaszeregowanie pojawia się w jednym z opracowań przyrodniczych z 1866 r. gdzie został sklasyfikowany jako "szkodnik średnio znaczący".

Na wielu obszarach, w szczególności tam, gdzie uprawia się warzywa ta opinia pokutuje do dzisiaj. Jednak wraz z poznawaniem mechanizmów rządzących środowiskiem zmieniło się podejście człowieka do wielu gatunków, w tym także do chomika europejskiego. Dzisiaj zachowanie bioróżnorodności (rozumianej jako zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji) uznawane jest za podstawowy element ochrony środowiska.

Obecnie chomik europejski uznawany jest za "gatunek parasolowy", który zapewnia ochronę polom uprawnym wraz z zamieszkującymi je gatunkami. W 1995 roku w Polsce został on uznany za gatunek chroniony. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wymienia go wśród gatunków objętych ochroną ścisłą, z zaznaczeniem że wymaga ochrony czynnej (jak np. żubr, nietoperze itp.).

Projekt ochrony realizowany jest we współpracy i pod nadzorem Zakładu Zoologi Systematycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pozytywną opinię na temat zaproponowanej formy ochrony wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Ministerstwo  Środowisko w 2016 r. opracowało krajowy program ochrony tego gatunku dla całego kraju (obecnie jest on w trakcie konsultacji). Ponadto Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska realizuje program pt. "Monitoring rozmieszczenia i liczebności chomika europejskiego na terenie województwa śląskiego" oraz propaguje wiedzę o tym gatunku wśród dzieci ze szkół różnych szczebli oraz angażując lokalną społeczność do monitorowania gatunku.

Program ochrony chomika europejskiego w Jaworznie jest pierwszym w Polsce projektem tego typu. Wzorujemy się na dotychczasowych doświadczeniach państw "zachodnich" mi. in. Holandii. Ochrona chomika europejskiego prowadzona jest we współpracy z rolnikami uprawiającymi obszary na których występuje ten gatunek. Na dzień dzisiejszy populacja jest na skraju wymarcia, więc nie ma mowy o szkodach w uprawach.

Bieżące informacje o programie można uzyskać na stronie: https://www.facebook.com/chomikeuropejski/

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,415090,populacja-dzikich-chomikow-w-jaworznie-zasilona-przez-nowe-osobniki.html
 

 

Obrazek