Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Dokumenty do pobrania

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

***

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała, wniosek oraz sprawozdanie dostępne w załączniku poniżej

***